Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Tre ovaler med länkar till hur, vem och varför vi gör inköp. Länk till rollbeskrivningar Länk till inköpsprinciper Länk till processkarta operativa inköp

Genomföra beställning

I denna del av processen handlar det om att genomföra en beställning och bekräfta att beställningen har mottagits av leverantören.

Processbil Länk till att lägga beställning länk till att attestera beställning Länk till processbeskrivning av Orderbekräftelse

Senast uppdaterad 2016-02-05

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd