Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Offentlighetsprincipen

Som offentlig organisation omfattas Upphandling Södertörn av offentlighetsprincipen. Med det menas bland annat att innehållet i allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för alla.

Offentlighetsprincipen innebär att Upphandling Södertörns verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Detta gäller alla offentliga orgnaisationer, kommuner och myndigheter.

Upphandling Södertörn sköter alla upphandling åt Haninge och Nynäshamns kommuner och samma offentlighetsprincip gäller naturligtvis även för dem.

Lämnar du in ett anbud till Upphandling Södertörn så är ditt anbud inte en offentlig handling förrän upphandlingen är avgjord. Man säger att "då råder sekretess" eller att anbuden är "sekretessbelagda" fram till att anbudstiden gått ut.

Läs mer: Sekretess - vad innebär sekretess och vilka undantag finns?
Mer om: Offentlighetsprincipen (på Upphandlingsmyndighetens hemsida)

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd