Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Sekretess

Uppgifter som rör anbud är sekretessbelagda ända till att en upphandlingen är avgjord. Då kommer alla anbud att offentliggöras. Men det finns undantag.

Uppgifter i anbud kan sekretessbeläggas om det kan antas att "det allmänna lider skada" om uppgiften röjs eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifter om affärs- och/eller driftförhållanden röjs, dvs. blir offentlig handling.

Hur gör jag om mitt anbud borde omfattas av sekretess?
Om du som anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan en skriftlig begäran lämnas in om det.

En sådan begäran ska innehålla precisering (mer detaljerad information) av vilka uppgifter som du anser ska sekretssbeläggas. Du ska också motivera varför. Dessutom behöver du "hänvisa till lagrum", dvs. berätta vilken lag som du anser gäller i detta fall (är du osäker, kontakta en jurist).

Mer om sekretess

  • Observera att uppgifter som rör den utvärdering av inkomna anbud (som Upphandling Södertörn gör) sällan blir sekretssbelagda av kommersiella skäl.
  • Upphandling Södertörn kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell "begäran om utlämnande av allmän handling", dvs. om någon begär att få ta del av handlingarna.
  • Något förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas lämnas inte.
  • Beslut om sekretess kan upphävas av domstol.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd