Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Tre ovaler med länkar till hur, vem och varför vi gör inköp. Länk till rollbeskrivningar Länk till inköpsprinciper Länk till processkarta operativa inköp

Följa upp leverans

I denna del av processen handlar det om att motta leveransen och förbereda betalning av varorna eller tjänsterna. Det handlar också om att följa upp att leveransen motsvarade förväntningarna och hantera eventuella avvikelser.

Boxar som visar de olika delarna i delprocessen följa upp leverans. Länk till processbeskrivning Leveransmottagning Länk till processbeskrivning leveransgodkännande Länk till processbeskrivning granskning och avvikelsehantering

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd