Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Attestera faktura

Syfte:

Att attestera faktura så att betalning kan ske.

Vad behövs:

  • Granskad, avvikelsehanterad och konterad faktura

Aktivitet

  • Attestera fakturan
  • Kontrollera och vid behov korrigera kontering
  • Bedöma rimligheten i fakturan.

Vad blir resultatet:

Attesterad faktura skickad för definitiv bokföring via fil till ekonomisystemet

Roller:

  • ANSVARIG: Budgetansvarig chef
  • STÖDJANDE:Medarbetare med inköpsbehov
  • INFORMERAD: Inköpare

Manual

Här finns manual på film

Inköpsprocessen

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

  • Förbereda inköp
  • Genomföra beställning
  • Följa upp leverans

I steget Följa upp leverans finns olika delmoment.

Boxar som visar de olika delarna i delprocessen följa upp leverans. Länk till delprocessen följa upp leverans Länk till processbeskrivning Leveransmottagning Länk till processbeskrivning leveransgodkännande Länk till processbeskrivning granskning och avvikelsehantering Länk till processbeskrivning Attestera faktura ( ej e-handel)

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad