Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Fakturagranskning och avvikelsehantering

Syfte:

Att kontrollera att fakturan stämmer med beställning

Vad behövs:

  • Utanför e-handel: Inkommande fakturor i Proceedo.
  • Vid e-handel: Fakturor där ordermatch avviker.

Aktivitet:

  • UTANFÖR E- HANDEL: Granska fakturans riktighet mot beställning samt uppgifter avseende ex. förfallodatum och referensid.
  • Kontering av faktura.
  • Vid avvikelse begärs Kreditfaktura från leverantör alt. makulering
  • VID E-HANDEL: Inhämta information för att bedöma ordern och godkänna eller bestrida förändring av ordern.

Vad blir resultatet:

  • Granskad, avvikelsehanterad och konterad faktura.

Roller:

Manual

Här finns manual på film

Inköpsprocessen

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

  • Förbereda inköp
  • Genomföra beställning
  • Följa upp leverans

I steget Följa upp leverans finns olika delmoment.

Boxar som visar de olika delarna i delprocessen följa upp leverans. Länk till delprocessen följa upp leverans Länk till processbeskrivning Leveransmottagning Länk till processbeskrivning leveransgodkännande Länk till processbeskrivning granskning och avvikelsehantering Länk till processbeskrivning Attestera faktura ( ej e-handel)

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad