Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Leveransgodkännande

Syfte:

Att säkerställa att leveransen motsvarar förväntningar enligt avtal Att formellt godkänna  och avvikelsehantera leveransen, så att den stämmer överens med order.

Vad behövs:

Aktivitet:

  • Bedöma varan eller tjänsten utifrån gjord beställning.
  • Rapportera leveransavvikelse till leverantör och vidta åtgärd.
  • Dokumentera och rapportera avvikelse, åtgärd och resultat av åtgärd.
  • I E-handel: Godkänna leveransen genom leveranskvittens.

Vad blir resultatet:

  • Godkänd  och avvikelsehanterad leverans

Roller:

  • ANSVARIG:Inköpare
  • STÖDJANDE:Medarbetare med inköpsbehov

Manual

Här finns manual på film

Inköpsprocessen

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

  • Förbereda inköp
  • Genomföra beställning
  • Följa upp leverans

I steget Följa upp leverans finns olika delmoment.

Boxar som visar de olika delarna i delprocessen följa upp leverans. Länk till delprocessen följa upp leverans Länk till processbeskrivning Leveransmottagning Länk till processbeskrivning leveransgodkännande Länk till processbeskrivning granskning och avvikelsehantering Länk till processbeskrivning Attestera faktura ( ej e-handel)

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad