Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Leveransmottagning

Syfte:

Att motta och göra en första kontroll av leverans

Vad behövs:

 • Bekräftad och eventuellt avvikelsehanterad order
 • Den levererade varan eller tjänsten
 • Beskrivna krav i systemet för aktuellt avtal
 • Vid behov, expertis för att bedöma om varan eller tjänsten ska godkännas

Aktivitet:

 • Ta emot beställd vara eller tjänst
 • Göra en första kontroll av varan eller tjänsten (t ex rätt antal kollin eller att det inte finns uppenbara transportskador)

Vad blir resultatet:

 • Kontrollerad leverans
 • Dokumenterad avvikelse (om det finns någon)

Roller:

Inköpsprocessen

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

 • Förbereda inköp
 • Genomföra beställning
 • Följa upp leverans

I steget Följa upp leverans finns olika delmoment.

Boxar som visar de olika delarna i delprocessen följa upp leverans. Länk till delprocessen följa upp leverans Länk till processbeskrivning Leveransmottagning Länk till processbeskrivning leveransgodkännande Länk till processbeskrivning granskning och avvikelsehantering Länk till processbeskrivning Attestera faktura ( ej e-handel)

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad