Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Tre ovaler med länkar till hur, vem och varför vi gör inköp. Länk till rollbeskrivningar Länk till inköpsprinciper Länk till övergripande processbild operativa inköp

Förbereda inköp

I denna del av processen handlar det om att skapa rätt försutsättningar för att göra ett inköp. Det handlar om att förtydliga det inköpsbehov som finns i verksamheten och se till att man hittar rätt beställningsväg.

Bild av delprocessen förbereda inköp. Länk till delprocess identifiera beställningskanal Länk till processdelen inköpsbehov

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd