Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Identifiera beställningskanal

Syfte:

Att säkerställa förutsättningar för att köpa in identifierat behov på rätt sätt

Vad behövs:

 • Formulerat behov
 • Avtalsdatabas
 • Inköpssystem

Aktivitet:

 • Identifiera hur det aktuella behovet realiseras i enlighet med gällande riktlinjer

Vad blir resultatet:

 • Identifierad inköpskanal
 • Beslut om vara eller tjänst ska köpas in utanför befintliga avtal

Roller:

 • ANSVARIG:Inköpare
 • STÖDJANDE: Inköpssamordnare, medarbetare med inköpsbehov
 • INFORMERAD: Medarbetare med inköpsbehov

Inköpsprocessen

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

 • Förbereda inköp
 • Genomföra beställning
 • Följa upp leverans

I steget Förbereda inköp finns olika delmoment.

Bild av delprocessen förbereda inköp. Länk till Delprocess förbereda inköp Länk till processdelen inköpsbehov Länk till delprocess identifiera beställningskanal

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad