Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Inköpsbehov uppstår

Syfte:

Identifiera behovet av inköp, i form av en produkt eller tjänst, i verksamheten

Vad behövs:

 • Riktlinjer för inköp
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Gällande policys inom det aktuella området.

Aktivitet:

 • Formulera behovet i en konkret vara eller tjänst
 • Kommunicera behovet till rätt inköpare
 • Säkerställa att behov är reellt - det vill säga att varan eller tjänsten inte redan finns tillgänglig.

Vad blir resultatet:

 • Formulerat behov kommunicerat till rätt inköpare.

Roller:

 • ANSVARIG:medarbetare med inköpsbehov
 • STÖDJANDE:Inköpare
 • INFORMERAD:Inköpares chef

Inköpsprocessen

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

 • Förbereda inköp
 • Genomföra beställning
 • Följa upp leverans

I steget Förbereda inköp finns olika delmoment.

Bild av delprocessen förbereda inköp. Länk till Delprocess förbereda inköp Läng till processdel inkösbehov uppstår Länk till delprocess identifiera beställningskanal

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad