Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Leverantörskontroll innan beställning

Som beställare vid ett direktinköp, utanför upphandlat ramavtal, är det viktigt med en leverantörskontroll innan beställning.

Svensk Handel Varningslistan 

På Svensk Handels hemsida finns "Varningslistan" där de varna för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.
Denna leverantörskontroll gör man snabbt och enkelt på http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/

Inköpsprocessen

De huvudsakliga stegen i inköpsprocessen är:

  • Förbereda inköp
  • Genomföra beställning
  • Följa upp leverans

I steget Genomföra beställning finns olika delmoment.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad