Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Tre ovaler med länkar till hur, vem och varför vi gör inköp. Länk till rollbeskrivningar Länk till inköpsprinciper

Inköpshandbok

I inköpshandboken kan du hitta all information om hur vi gör inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. Du kan hitta information om vem som får göra inköp, hur man gör inköp och vilka principer som styr inköpsarbetet.

I Haninge och Nynäshamns kommuner gör vi mängder av inköp dagligen. De flesta inköpen är av praktisk natur och handlar till exempel om inköp av mat till skolor eller kontorsmaterial till de kommunala förvaltningarna.  Vi kallar dessa inköp för operativa inköp när vi ska beskriva dem i processform. Vi har också en verksamhet som ser till att det finns bra och affärsmässiga avtal för det vi ska köpa.  Detta är det vi kallar för strategiska inköp eller upphandling.

För att läsa vidare om hur vi gör inköp i kommunerna klicka på någon av pilarna i inköpsprocessen som finns nedan. För att läsa om de roller som är involverade i inköpsprocessen, klicka på ovalen " Vem gör inköp" här ovan till vänster. För att läsa mer om de principer som styr inköpsarbetet klicka på ovalen "Varför gör vi inköp på detta sätt" ovan.

Inköpsprocessen

Utskriftsversion ProcessPDF

Operativa inköp är de inköp som verksamheterna i de båda kommunerna gör i arbetsvardagen. Dessa inköp görs främst i e- handelsysstem, men också genom andra beställningsvägar. 

De tre nedåtgående pilarna visar de tre huvudsakliga stegen i inköpsprocessen:

  • Förbereda inköp
  • Genomföra beställning
  • Följa upp leverans

Rektanglarna bredvid varje nedåtgående pil beskriver de delmoment som ingår i respektive huvudsakligt steg.

Klicka på den del du vill läsa mer om. På undersidorna finner du mer information om vilka aktivteter som genomförs i respektive del samt också instruktionsfilmer för de moment som innebär arbete i vårt e-handelssystem.

Processbild över den operativa inköpsprocessen Inköpsbehov uppstår Länk till processdel Identifiera beställningskanal Länk till processdel Lägga beställning Länk till processdel Attestera Beställning ( E-handel) Länk till processdel Leveransmottagning Länk till processdel Leveransgodkännande Länk till processdel Granskning och avvikelsehantering Länk till processdel Attestera faktura ( ej e-handel) Länk till Delprocess Förbereda inköp Länk till processdel Genomföra beställning Länk till delprocess Följa upp leverans

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd