Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Tre ovaler som visar länkar till hur, vem och varför vi gör inköp Länk till beskrivning av Operativ och strategisk inköpsprocess Länk till rollbeskrivningar av vem som arbetar i inköpsprocessen Länk till de inköpsprinciper som gäller

Roller i den operativa inköpsprocessen

Dessa roller arbetar i den operativa inköpsprocessen. För att läsa mer om dessa roller, klicka på någon av rutorna nedan.

Fem rutor med de roller som arbetar i den operativa inköpsorganisationen Länk till rollbeskrivning för inköpssamordnare Länk till rollen inköpare Länk til rollen attestant Länk till rollen granskare Länkt till funktionen Operativt inköp

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd