Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Attestant

Syftet med rollen är att vid beställning i beställningssystem ansvara för att godkänna att beställning är relevant för verksamheten och att beloppsgräns följs enligt delegationsordning.

Vid fakturahantering är syftet med rollen att attestera fakturor  och bekräfta att fakturan är korrekt konterad och att behöriga personer har följt gällande avtal för inköp eller avrop 

Nedan beskrivs huvudsakliga aktiviteter rollen har ansvar för. Länk till aktuella processdelar finns i texten.

 HUVUDAKTIVITETER

Roller

Dessa roller arbetar i den operativa inköpsprocessen.

Inköpssamordnare

Inköpare

Attestant

Granskare

Operativt inköp

Fem boxar med länkar till de andra rollerna i inköpsorganisationen Länk till rollen inköpssamordnare Länk till rollen inköpare Länk till rollen attestant Länk till rollen granskare Länk till den centrala funktionen operativt inköp
Tre ovaler som visar länkar till hur, vem och varför vi gör inköp Länk till beskrivning av Operativ och strategisk inköpsprocess Länk till rollbeskrivningar av vem som arbetar i inköpsprocessen Länk till de inköpsprinciper som gäller

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad