Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Granskare

Det huvudsakliga syftet med rollen är att säkerställa korrekt information och rätt kontering på fakturor genererade utanför inköpssystemet och att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera avvikelser.

Nedan beskrivs huvudsakliga aktiviteter rollen har ansvar för. Länk till aktuella processdelar finns i texten.

 HUVUDAKTIVITETER

Roller

Dessa roller arbetar i den operativa inköpsprocessen.

Inköpssamordnare

Inköpare

Attestant

Granskare

Operativt inköp

Fem boxar som innehåller länk till övriga rollbeskrivningar i inköpsorganisationen Länk till rollbeskrivning för inköpssamordnare Länk till rollbeskrivning för inköpare Länk till rollbeskrivning för attestant Länk till funktionsbeskrivning för operativt inköp Länk till rollen granskare
Tre ovaler som visar länkar till hur, vem och varför vi gör inköp Länk till beskrivning av Operativ och strategisk inköpsprocess Länk till rollbeskrivningar av vem som arbetar i inköpsprocessen Länk till de inköpsprinciper som gäller

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad