Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Inköpare

Syftet med rollen är att göra beställningar utifrån de behov av inköp som förmedlas av  de verksamheter man har inköpsansvar för.

Nedan beskrivs huvudsakliga aktiviteter rollen har ansvar för. Länk till aktuella processdelar finns i texten.

 HUVUDAKTIVITETER

Roller

Dessa roller arbetar i den operativa inköpsprocessen.

Inköpssamordnare

Inköpare

Attestant

Granskare

Operativt inköp

Fem boxar som innehåller länkar till de olika rollerna som arbetar i inköpsprocessen Länk till rollbeskrivning för inköpssamordnare Länk till rollen inköpare Länk till rollbeskrivning för attestant Länk till rollbeskrivning för granskare Länk till funktionsbeskrivning för operativt inköp
Tre ovaler som visar länkar till hur, vem och varför vi gör inköp Länk till beskrivning av Operativ och strategisk inköpsprocess Länk till rollbeskrivningar av vem som arbetar i inköpsprocessen Länk till de inköpsprinciper som gäller

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad