Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Inköpssamordnare

Syftet med rollen är att vara länken mellan centrala inköpsavdelningen och inköparna ute i förvaltningarna.

Syftet är också att bistå förvaltningsledningen med förslag till förbättringar avseende inköp

Nedan beskrivs huvudsakliga aktiviteter rollen har ansvar för. Länk till aktuella processdelar finns i texten.

 HUVUDAKTIVITETER

  • Samordning av inköp och inköpare inom förvaltningen
  • Uppföljning och rapportering av inköpsstatistik internt
  • Identifiera förbättringar rörande inköp inom förvaltningen
  • Identifiera behov av produkter och avtal

Roller

Dessa roller arbetar i den operativa inköpsprocessen.

Inköpssamordnare

Inköpare

Attestant

Granskare

Operativt inköp

Fem boxar med länkar till de olika rollerna som arbetar i inköpsorganisationen Länk till rollbeskrivning inköpssamordnare Länk till rollbeskrivning inköpare Länk till rollbeskrivning attestant Länk till rollbeskrivning granskare Länk till funktionsbeskrivning för operativt inköp
Tre ovaler som visar länkar till hur, vem och varför vi gör inköp Länk till beskrivning av Operativ och strategisk inköpsprocess Länk till rollbeskrivningar av vem som arbetar i inköpsprocessen Länk till de inköpsprinciper som gäller

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad