Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Operativt inköp

Syftet med funktionen är att  stödja organisationen i att hantera inköpsfrågor på en strategisk och operativ nivå.

Nedan beskrivs huvudsakliga aktiviteter rollen har ansvar för. Länk till aktuella processdelar finns i texten.

 HUVUDAKTIVITETER

  • Stödja kommunerna i  den operativa inköpsverksamheten  samt i frågeställningar rörande förvaltning av enskilda avtal.
  • Förvaltning av inköpsmodellens ingående verksamheter och verktyg.
  • Säkerställa  inköpsplanering

Roller

Dessa roller arbetar i den operativa inköpsprocessen.

Inköpssamordnare

Inköpare

Attestant

Granskare

Operativt inköp

Fem boxar med länkar till de andra roller som arbetar i inköpsorganisationen Länk till rollbeskrivning inköpssamordnare Länk till rollbeskrivning inköpare Länk till rollbeskrivning attestant Länk till rollbeskrivning granskare länk till rollbeskrivning operativt inköp

Text

Tre ovaler som visar länkar till hur, vem och varför vi gör inköp Länk till beskrivning av Operativ och strategisk inköpsprocess Länk till rollbeskrivningar av vem som arbetar i inköpsprocessen Länk till de inköpsprinciper som gäller

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad