Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Detta är samordnad varudistribution

Genom att samordna leveranserna till kommunernas verksamheter har Södertörnskommunerna minskat koldioxidutsläppen med 90%. Leveranserna till all kommunal verksamhet, exempelvis skolor och äldreboenden, samordnas[1] på den gemensamma samlastnings-terminalen. Därifrån levereras varorna samlat till verksamheten på moderna lastbilar drivna på förnybara drivmedel.

Samordnad varudistribution är ett samarbete mellan Södertörnskommunerna Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Tyresö. Sedan 2020 ingår även Nacka kommun i den samordnade varudistributionen.

[1] Konsolideras, samlastas, transporteras samtidigt

Positiva miljöaspekter

Antalet transporter till verksamheterna inom Södertörns kommuner har minskat med hälften, utsläppen av kvävgaser minskat med 70% och utsläppen av koldioxid med 90%. Resultaten har uppnåtts genom transportoptimering, samlastning och nyttjande av moderna lastbilar vilka drivs på förnybara drivmedel.

Så fungerar samordningen

Samordnad varudistribution innebär att varor som ska till kommunernas olika verksamheter levereras till en omlastningscentral för att därefter köras ut till enheterna utifrån optimerade slingor. Leveranserna utförs av för ändamålet upphandlad transportör, Widrikssons Åkeri AB.


Vid frågor kontakta logistik@upphandlingsodertorn.se

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad