Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

För upphandlare

Vid upphandling av vara ska CFVO (Central förvaltningsorganisation för samordnad varudistribution) kontaktas.

CFVO har ansvar för och gör följande:

  • kravställer samordnad varudistribution
  • ansluter nya leverantörer till samordnad varudistribution
  • följer upp leveranserna för de leverantörer som är anslutna till samordnad varudistribution
  • medverkar på projektmöten för upphandling av vara
  • medverkar på uppstartsmöten med antagen leverantör

Senaste bilagan för samordnad varudistribution mejla logistik@upphandlingsodertorn.se

Vid frågor kontakta CFVO på logistik@upphandlingsodertorn.se

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad