Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Undvika kostnad för BOM-körning under lov

Varje år är det ett antal enheter som har sin verksamhet stängd under en viss period (oftast under sommaren). Det händer att de stängda enheterna får leverans trots att ingen är på plats. Dessa BOM-leveranser leder till en onödig hantering och i slutändan en kostnad för enheten.

Vad kan jag göra för att undvika kostnaden för BOM-leveranser?

Främsta anledningen till att det sker leveranser under sommaren eller andra lov är att varuleverantörerna skickar ut restorders så snart varan finns åter på lager. Detta innebär att leverans kan ske när er enhet är stängd. En annan anledning till att leveranser kan ske under er stängning är att orders attesteras/godkänns för sent vilket gör att varuleverantören inte hinner skicka varorna innan er enhet stänger en längre period. För att undvika kostnaden för BOM-leveranser (och onödig hantering för Widrikssons) finns det flera saker er enhet kan göra.

Flytta/makulera ej levererade varor

En period innan ni stänger er enhet är det extra viktigt att ha koll på vilka varor ni inte ha fått. Om ni inte fått alla varor vid sista leveransen innan er enhet stänger är det bra att ringa till berörda varuleverantörer och kolla om det finns restorders till er enhet. Om ni är osäkra på om ni saknar något, ring de varuleverantörer som ni beställer ofta ifrån.

  • fråga varuleverantören om de kan flytta fram leveransdatumet på ej levererade orders/varor till när er enhet åter är öppeneller
  • om de inte kan flytta ordern till ett senare leveranstillfälle, avsluta ordern och beställ varorna på nytt när ni är tillbaka

Attestera/godkänn beställningar i tid

Om era beställningar måste attesteras/godkännas innan de skickas till varuleverantör är det viktigt att alla orders är attesterade minst fem dagar innan sista leveransdagen innan er enhet stänger.

Hantering av BOM-leveranser under sommaren v. 26-32 (Gäller ej äldreboenden)

Widrikssons får bomma alla nyinkomna leveranser en (1) gång. När ett leveransförsök har gjorts till enhet förvaras godset på Widrikssons terminal och körs ut under vecka 33.

Nyinkomna leveranser innebär att alla leveranser som kommer från varuleverantör körs ut oavsett om det redan gjorts leveransförsök på annat gods (annan leverans) som inkommit tidigare och redan blivit bommat.

Om er enhet behöver er leverans innan vecka 33 behöver ni kontakta Widrikssons och be dem ställa fram och planera godset för nästkommande leveranstillfälle.

För gods som förvaras av Widrikssons under sommaren kan det bli aktuellt för berörda enheter att betala lagerhyra.

 

Text

Text

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad