Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Upphandling

Har kommunen inget avtal på det uppkomna inköpsbehovet och värdet på behovet bedöms att överstiga tröskelvärdet 586 907 kronor (värdet gäller från 1 januari 2018) ansvarar Upphandling Södertörn för upphandlingen. I de flesta fall kartläggs behoven i samråd med förvaltningarna med en lång tidsperspektiv. I de fall behovet framstår under verksamhetsåret ska förvaltningen ta kontakt med Upphandling Södertörn för en upphandlingsförfrågan.

Direktupphandling

Inköp till mindre värden behöver inte göras genom en annonserad upphandling. Olika tillvägagångssätt råder beroende på värdet. Läs mer om direktupphandling här

Aktuella upphandlingar

Pågående upphandlingar i Haninge och Nynäshamn finns här

Vilka regler gäller vid upphandling?

Läs mer här:
Riktlinjer för upphandling

 


Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd