Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Upphandlingsförfrågan

.

Upphandling Södertörn tar in samtliga upphandlingsuppdrag via ett beställningsformulär som du finner här Word, 53.9 kB. 

Efter att upphandlingsbehoven har anmälts kommer Upphandling Södertörn att prioritera upphandlingsuppdraget utifrån följande parametrar; kontraktsvärdet, hur verksamhetskritiskt avtalet är samt förvaltningens övriga upphandlingsbehov/förvaltningens interna prioriteringar. Beslut hur upphandlingen kommer prioriteras skickas sedan till berörd förvaltning.

Varje förvaltning ansvarar för att i god tid skicka in förfrågan gällande upphandlingar. Detta gäller både enstaka köp, men även ramavtal. Anledningen till detta är för att vi bättre ska kunna planera vår verksamhet men också för att kunna ge ett bättre stöd till förvaltningarna. Behöver du som beställare hjälp med att se över kommande behov av upphandlingar så hjälper vi på Upphandling Södertörn till med detta. Observera att det är förvaltningen som har huvudansvaret för att hålla koll på avtal som går ut och att i god tid skicka in en förfrågan om att upphandla ett avtal på nytt.

Tips:

  • Skicka in upphandlingsformuläret i god tid innan upphandlingen ska påbörjas
  • Ange beslutet investeringsbelopp för upphandling av enstaka köp (gäller både entreprenader och övriga enstaka köp)
  • För ramavtal: ange tidigare avtals diarienummer.
  • Kontrollera att beslut för upphandling finns hos ansvarig nämnd/beslutande organ. upphandlingsuppdraget skickas

Har ni frågor på detta kontakta Upphandling Södertörn.
Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad