Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Vad har hänt kring hållbarhet under 2017?

Här sammanfattar vi vad som hänt kring hållbarhetsområdet under 2017.
Detta är ett axplock av det som skett under året.

1 juni 2017 fick vi en ny lag inom upphandling, som gör det möjligt att (vid behov) ställa krav på arbetsrättsliga villkor enligt nivå på centrala kollektivavtal för respektive bransch. Under 2017 har vi ställt dessa krav i ett fall vid upphandling av skolskjuts och i ett fall kring lokalvård till fastighetsbolaget Tornberget.

Sysselsättningsvillkor

Under 2017 har Upphandling Södertörn ställt krav på att leverantörer ska anställa eller ta emot praktikanter. Detta är i form av praktikplatser eller anställningar som erbjuds till invånare inom Haninge kommun. Exempelvis har vi i tre lokalvårdsupphandlingar ställt sådana krav och även i upphandlingen av driften av Östnora Camping ställde vi krav på praktikplatser eller anställningar. Vi har även använt oss av s.k. ”reserverade kontrakt” i en upphandling av lokalvård till Nynäshamn.

Här finns en vinning från båda håll – kommunen kan erbjuda arbete till de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som en bransch som har svårt att rekrytera kan få välbehövlig förstärkning.

Miljöpolitiskt program

Haninge beslutade om nytt miljöpolitiskt program där Upphandling Södertörn har ett åtagande kring processbeskrivningar av hållbarhet i upphandlingar

Hållbarhetsaspekter

En genomlysning genomfördes 2017 där olika hållbarhetsaspekter jämförts med olika avtal/upphandlingar. Genom detta arbete har vi nu en tydlig plan, där vi vet vilka upphandlingar vi behöver fokusera och prioritera frågorna kring hållbarhet för att nå kommunens skyldigheter, mål och åtaganden.

Frågor som berörs är bl.a. miljö, ILO-konventioner (Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor), LCC (Life Cycle Management, livscykelkostnader), praktikplatser, arbetsrättsliga villkor, tillgänglighet och MBL (medbestämmandelagen).

Kemilkalieplan

Ny kemikalieplan har 2017 antagits av Haninges kommunfullmäktige. Här har Upphandling Södertörn vissa åtaganden.

Länkar

Mer om lagen Arbetsrättsliga villkor i upphandling (på Upphandlingsmyndighetens hemsida)
Klimat- och miljöpolitiskt program (pdf, på Haninge kommuns hemsida)
Mer om Haninges arbete kring kemikalieplanen (på Haninge kommuns hemsida)

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd