Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Hållbarhetsarbetet: Löpande arbetsuppgifter under 2018

Vår planering för 2018 har vi sammanställt i ett antal arbetsuppgifter som kommer att drivas under året. Detta är ingen prioriteringslista i fallande ordning utan de frågeområden vi kommer att arbeta med.

Pågående arbetsuppgifter

Uppstart för Nynäshamn kommun för att möjliggöra krav på praktikplatser och anställningar i kommande upphandlingar.

 • Målet är att vara klar senast juni 2018
 • För att möjliggöra för Nynäshamn att underlätta för sina medborgare att komma ut i arbetslivet

Revidera riktlinjerna för upphandling och få med hållbarhetsaspekterna i processen. För att uppnå vårt åtagande i klimat och miljöpolitiska programmet för Haninge.

 • Mål att besluta i frågan senast augusti 2018
 • Anpassa riktlinjerna efter ny lagstiftning, nya arbetssätt och uppnå åtagandet i klimat- och miljöpolitiska programmet
 • Skapa en process för hållbarhet i upphandlingarna

Interna seminarier för hållbarhet inom upphandling under våren 2018.

 • Mål att vara klart med en första omgång seminarier senast maj 2018
 • Påbörja kommunikationsarbetet: nå ut med information kring det arbete vi gör och hur det påverkar andra förvaltningar

Implementera de nya riktlinjerna under hösten 2018.

 • Mål att riktlinjerna så vara på plats i december 2018
 • Säkerställa att de nya riktlinjerna blir kända samt att den kan skapa effektivitet i upphandlingarna

Säkerställa att vi når upp till de åtaganden vi har i nya åtgärdsplanen för Haninge kommun

 • Löpande arbete under 2018
 • Nå målen i åtgärdsplanen senast december 2018
 • Genom de nya riktlinjerna ska detta åtagande underlätta att vi ska nå målen

Skapa arbetsprocess för säkerställande av MBL i upphandlingsprocessen genom att skapa förhandlingsmöjligheter med facken

 • Målet är att vara klara i maj 2018
 • Säkerställa att kommunens åtagande gentemot de fackliga organisationerna uppfylls

Bra att veta

Det är fortfarande beställande förvaltningen som ansvarar att förhandla enligt samverkansavtalet med de fackliga parterna. Upphandling Södertörns bidrag är att vi skapat en checklista där parterna kan kontrollera efterlevnad samt en beskrivning av effektiv tidsplanering av samverkansavtalen i upphandlingsförfarandet.


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd