Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Vi tar hand om varandra: hur upphandling kan användas i socialt arbete

När en kommun upphandlar så finns det stort manöverutrymme för socialt hänsynstagande. Ett exempel är att kommunen kan ställa krav på att kontrakten med kommunen innehåller att man anställer personer ”långt från arbetsmarknaden”.

I lagstiftningen kring LOU – Lagen om offentlig upphandling - så finns möjligheter att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Här finns en vinning från flera håll – kommunen kan erbjuda arbete till de som inte kommer in på arbetsmarknaden, samtidigt som en bransch som har svårt att rekrytera kan få välbehövlig förstärkning av personal. Men framförallt hjälper det individen – du får ett jobb. Ett socialt sammanhang.

Erfarenheter från att ställa sysselsättningskrav

Sedan 2014 har Haninge kommun, genom fastighetsbolaget Tornberget, ställt sysselsättningsvillkor i flera lokalvårdsupphandlingar. Det har varit ett avtalsvillkor på att vinnande leverantör ska anställa minst en arbetslös person som bor i Haninge kommun.

- Människor har värdighet och vill stå på egna ben, säger hållbarhetsansvarig Lena Mårdh på Upphandling Södertörn, den organisation som upphandlar åt Haninge och Nynäshamn. Vi märker det på så många sätt. Äntligen finns också en lagstiftning som hjälper oss att driva kraven.

Det finns mycket som behöver göras, men Lena Mårdh berättar att det börjar vända: politikerna har fått upp ögonen för modellen. I branscher det kan vara svårt att hitta bra människor att anställa, och att sedan få behålla dem, så har modellen det visat sig vara bra för alla parter.

Ett eget jobb

Det finns många idéer och tankar kring arbete. För många är det en del av identiteten, för andra en chans att ta sig vidare, lära sig språket, kunna försörja sig själva. Ibland handlar debatten i tidningar om de som utnyttjar systemet – men erfarenheter från Haninges och Tornbergets arbete visar att så inte är fallet.

Dega kommer från Somalia och tiden i Sverige har varit prövande på många sätt. Språket är nyckeln till samhället – och det hjälper att ha ett jobb.

- Jag blev mycket glad när jag fick hjälp av kommunen, säger Dega. Jag fick praktikplats och efter redan tre veckor så fick jag reda på att de ville ha mig kvar.

Nu jobbar Dega som lokalvårdare på städföretaget ISKO.

- Jag trivs! Lyser Dega upp. Förut jobbade jag med att städa privata hem, men det passade inte mig. Nu jobbar jag med lokaler – då kan jag styra mitt jobb och det är bra. Jag vill gärna jobba heltid! Mina barn är inte små längre, så jag kan arbeta mera.

å kan jag styra mitt jobb och det är bra. Jag vill gärna jobba heltid! Mina barn är inte små längre, så jag kan arbeta mera.

Vinst för arbetsgivarna

Hur har arbetsgivarna reagerat? Det var många som höjde på ögonbrynen när kommunen ställde krav på att anställa de som står längst från arbetsmarknaden.

Men arbetsgivarna har fått upp ögonen för kraven – och insett fördelarna. Peter Lissel, VD på lokalvårdsföretaget ISKO, är positiv.
- Vi får motiverade medarbetare som ofta bor nära arbetsplatserna, säger han och berättar att samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet har gjort att ISKO får personer som klarar svenska som arbetsspråk och som förstår hur det sociala samspelet fungerar på ett svenskt företag.

- Det har fungerat så bra att vi använder oss av samma kanaler även när vi inte har krav på oss att göra det, säger Peter Lissel.

Att ta social hänsyn

Michael Güngör är servicechef på Haninges fastighetsbolag Tornberget och var i början av projektet med i flera möten med Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet på Haninge kommun. Eftersom Tornberget är en del av Haninge så var det en naturlig väg att påbörja resan där.
- Anledningen till att vi började ställa krav på social hänsyn i våra upphandlingar var att det ingick i målen för Haninge kommun, säger Michael Güngör. Just då arbetade vi med vår upphandlingspolicy och hade flera inledande möten med Socialförvaltningen och Upphandling Södertörn, fortsätter han. Vi fick dessutom ta del av erfarenheter från andra kommuners arbeten.

När de första personerna slussats från kommunen och ut till praktik, så stod det snart klart att det var en bra lösning.

- Vi såg att det inte blev någon försämring av utfört arbete eller i kvalitén, säger Michael Güngör. Vi får en medarbetare som börjar med att arbeta bredvid någon med erfarenhet och som sedan efter en tid kunnat arbeta helt självständigt.

Alla är vinnare

Erfarenheterna från att ställa sociala krav i upphandlingen är goda. Michael Güngör på Haninges fastighetsbolag Tornberget pekar på att några företag anställt fler personer som slussats från Socialförvaltningen än vad som upphandlingen krävt.
- De har tycket att det är en bra lösning. Motiverade medarbetare som har lokal anknytning.

Erfarenheterna från Haninge kommuns sida är också positiva.

- En förklaring till som jag fick från tjänstemännen från socialförvaltningen var att dessa personer haft svårt att ”sälja in” sig själva i den reguljära arbetsmarknaden, berättar Lena Mårdh, hållbarhetsansvarig på Upphandling Södertörn. När de sedan hamnar hos socialförvaltningen så frigörs tid för kommunen och kraften kan läggas på att hjälpa andra.

Så hela kedjan har stärkts – och i slutändan är det viktigaste av allt människors värdighet stärks. Fråga bara Dega på ISKO. Hon vet. Henens historia berättar allt.

 

Fakta

Lagstiftning
Sedan 2014 års lagstiftning har sysselsättningskrav varit möjliga inom upphandling, som gör det möjligt att (vid behov) ställa krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder
Läs mer: Arbetsrättsliga villkor (artikel på Upphandlingsmyndighetens webbplats)

Om hållbarhet
Hållbarhet är flera olika saker - inte bara miljö. Här ryms många frågor inom flera viktiga områden, inte minst sociala och ekonomiska frågor som blir mer och mer viktigt. Det ekologiskt hållbara arbetet kring miljö pågår redan och finns redan som en självklar del inom upphandling.

Tornberget
Tornberget är ett av Haninge kommun helägt fastighetsförvaltningsbolag med huvuduppdrag att äga och förvalta kommunala verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek samt äldre- och omsorgslokaler. Läs mer om Tornberget på www.haninge.se/tornberget

ISKO
Kontaktinformation finns på www.isko.se

Upphandling Södertörn
Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Vi arbetar också med Haninges fastighetsbolag Tornberget, samt har täta samarbeten med kommunerna på Södertörn.


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd