Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Om Upphandling Södertörn

Två kommuner i samverkan

Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Tillsammans är kommunerna en mycket stor kund.

Uppdraget för Upphandling Södertörn är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar.

Målet med verksamheten är att upphandling av varor och tjänster sker på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat, affärsmässigt och rättvist sätt. Samverkan i upphandlingar sker även med övriga Södertörnskommuner.

Upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Styrning

Kommunerna i Nynäshamn och Haninge bildade 1 oktober 2012 en ny gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd, som är huvudman för Upphandling Södertörn.

Följande ledamöter ingår i Södertörns upphandlingsnämnd

Namn

Parti

Funktion

Placering

e-postadress

Jens Davidson

KD

ordförande

Haninge

jens.davidson@haninge.se

Jan-Erik Ljusberg

-

vice ordförande

Nynäshamn

janerik.ljusberg@nynashamn.se

Yvonne Lundin

S

ledamot

Nynäshamn

gun.lundin@nynashamn.se

Magnus Liljeström

S

ersättare

Nynäshamn

magnus.liljestrom@skl.se

Cecilia Ludvin

M

ersättare

Haninge

cecilia.ludvin@haninge.se

Georgios Tsiouras

M

ersättare

Nynäshamn

georgios.tsiouras@nynashamn.se

Verksamheten

Upphandling Södertörn består idag av en upphandlingsverksamhet och en inköpsverksamhet. Tillsammans är vi idag 24 medarbetere. Tjänstemännen ingår i Haninge kommuns organisation, men har både Haninge och Nynäshamns kommuner som uppdragsgivare. Verksamhetschef för Upphandling Södertörn är Mikael Blomberg.


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd