Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


REFRAME: vägen framåt för den mindre producenten?

EU har ett nytt projekt som ska ge mindre producenter samma chanser att konkurrera om offentliga upphandlingar. Projektet kallas REFRAME – Towards a Regional Food Frame.

I Västra Götalandsregionen pågår ett pilotprojekt inom ramen för REFRAME där Naturbruksskolan Sötåsen producerar och levererar grönsaker till Skövde sjukhus, som en av flera leverantörer.

Inom pilotprojektet försöker man hitta de unika egenskaper som gör att en mindre producent kan konkurrera. På EU-språk kallas detta ”Smart specialization strategies” och syftet är ge lokala producenter möjligheter att vinna en upphandling trots att en annan (större) aktör erbjuder ett bättre pris.

Läs mer:
Kortare resa för små matproducenter (artikel publicerad på nätsajten Anbud24)
Artikel om Naturbruksskolan Sötåsen (publicerad av samverkansprojektet Gröna Möten)
Bakgrund till det svenska pilotprojektet inom REFRAME (publicerad på Agrovästs hemsida)

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd