Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Dialogsamtal: innovation, företagande och miljö i Stockhomsregionen

Liselott Vahermägi. Foto Charlotte Friberg.

Socialdemokratiska riksdagsledamöter bjöd in till diskussioner om det politiska arbetet kring företagande, miljö, upphandling och innovation.

Södertörns upphandlingsnämnds ordförande Liselott Vahermägi (s) var 22 november 2017 inbjuden till Riksdagen för att träffa socialdemokratiska riksdagsledamöter, företagare och Svenskt Näringsliv. Temat  var konkurrenskraft och hållbara lösningar i Stockholmsregionen. 

Liselott, vilka var det mest intressanta diskussionerna under dagen?
Ett tydligt budskap från framförallt de mindre företagen är att upphandlande myndigheter borde fokusera mer på vilka effekter som ska uppnås snarare än formen av lösning. De visade exempel på att upphandlingarna ofta är mer fokuserade på vilken typ av teknisk lösning som ska användas, snarare än vilken resultat som ska uppnås.

Har du ett bra exempel?
Ja, de mindre förtagen menade att nya tekniska lösningar inom klimat/miljöområdet har svårt att få genomslag när anbuden ska jämföras. Eftersom vissa upphandlingar redan i anbudstexten talat om specifika tekniska lösningar, så har alternativ teknik svårt att komma fram bl a på grund av detta.

Har ni några konkreta funderingar kring detta?
Vi lyfte fram arbetet med innovationsupphandlingar. Här har vi en statlig utredning och Upphandlingsmyndigheten i ryggen. Det finns en nationell strategi som talar om att upphandlingen bör främja utveckling och nyskapande lösningar. Det här är ett spännande område som jag gärna ser ett större fokus på.

Läs mer:
Innovation i upphandling (artikel på Upphandlingmyndighetens hemsida)
Innovationsupphandling (statlig offentlig utredning, på Regeringskansliets hemsida)
Ladda ner:
Den nationella innovationsstrategin (pdf-dokument, 2MB. Källa: Regeringskansliets hemsida)


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd