Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Ny lagstiftning? Enklare regler vid upphandling

Upphandling Södertörn är en del av arbetet med en förändrad lagstiftning inom upphandling. I denna bakgrundsartikel berättar vi om några av de frågor som är aktuella.

22 november 2017 träffade Upphandling Södertörn tillsammans med övriga kommuner på Södertörn företrädare för regeringen, Anna Ulfsdotter Forssell, utredare och Jonatan Wahlqvist, utredningssekreterare vid regeringens ”Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler”.

Bakgrunden till mötet är att regeringen i flera år har arbetat med villkoren för offentlig upphandling, främst kring frågor om lagstiftning, praxis och tillämpningar. Tidigare utredningar har på regeringens uppdrag i olika faser arbetat med frågan sedan 2011 och flera förändringar i regelverket är redan på plats.

Upphandling Södertörn är aktiva i det fortsatta arbetet och lyfter främst frågorna kring tillämpningen av LOU (Lagen om offentlig upphandling), överprövningar (eller överklaganden i dagligt tal) och handläggningstider av dessa.

Idag har överprövningar blivit ett problem då det många gånger fördröjer upphandlingar, vilket gör att upphandlare tvingas skriva (tillfälliga och dyra) avtal för att täcka behoven innan frågan är avgjord i domstol. I domstolarna är ofta handläggningstiderna ett problem - här behövs förenklingar och resurser. LOU dras också med problem - den lagstiftning som var tänkt att främja konkurrensen har mer och mer kommit att handla om formalia, särskilt vid överprövningar. Det var knappast lagstiftarnas tanke.

En annan fråga som är aktuell just nu är en s.k. preklusionsfrist. Ett krångligt namn på en knivig fråga. Grundtanken är att minska antalet överprövningar genom att du bara kan klaga på förfrågningsunderlagets utformning innan anbudstiden gått ut. Detta skulle förenkla för alla parter genom att det blir tydligare vad som gäller. Tiden som går innan någon vinner upphandlingen skulle också minska.

Läs mer: 
Civilministern öppnar för preklusionsfrist (artikel på Upphandling24). Här finns även en närmare förklaring till begreppet preklusionsfrist.
Securitas skippar smutsig LOU-taktik (artikel på inköpsrådets sajt). Om ny taktik att inte begöra överprövning vid formaliafel.
Anna Ulfsdotter Forssell leder nya överprövningsutredningen (artikel på Upphandling24).


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd