Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Tolkbeställning – ändring i avtal

Avtalet med Språkservice Sverige AB för tolktjänster har inte kunnat förlängas då parterna inte lyckats nå en överenskommelse.

Leverantören är bortplockad från avtalsdatabasen och det är viktigt att ändra i era egna interna instruktioner.
Ni kan fortfarande beställa tolktjänster från Språkpoolen och Digitaltolk.
Följ den stegvisa instruktionen på Upphandling Södertörn

Om beställning ändå sker till Språkservice, får beställande enhet betala en extra förmedlingsavgift på minst 150 kronor per uppdrag (utöver tolktaxan). Därför är det viktigt att beställningar sker via de avtalsleverantörer som finns: Språkpoolen och Digitaltolk. Dessutom kan Haninge kommun bli stämd för avtalsbrott om någon på kommunen beställer från fel leverantör.

Mer information
Zara Minozada, Upphandling Södertörn
Telefon: 08- 606 55 57
E-post: zara.minozada@upphandlingsodertorn.se

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd