Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


586 907 kr: ny gräns i för direktupphandling

Foto: EU-kommissionen.

Gränsen för direktupphandlingar höjdes 1 januari till 586 907 kr. EU-kommissionen har justerat nivåerna något och det innebär höjningar från och med årsskiftet för flera tröskelvärden för offentliga upphandlingar.

Inköpsrådet rapporterar att de nya tröskelvärdena kommer att gälla för åren 2018 och 2019 och att de ska tillämpas på anbudsförfaranden som inleds efter 1 januari 2018.

Sajten Upphandling24 skriver att EU-kommisionen vartannat år publicerar nya tröskelvärden för offentlig upphandling. "Beloppen fastställs i euro och de länder som inte har den gemensamma valutan får räkna om beloppen till nationell valuta enligt den omräkningstabell som tagits fram." skriver sajten.

Läs mer:

Nu höjs direktupphandlingsgränsen (artikel på Inköpsrådet sajt)
Tröskelvärdena höjs vid nyår (artikel på Upphandling24)
EU-kommisionens beslut (officiel sida)

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd