Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


En lyckad ekvation: mer gods i färre bilar ger tydligt minskad miljöpåverkan

I rapporten ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner” lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram flera av vår tids viktigaste frågor - miljö och folkhälsa. Hur har en samordnad varudistribution på Södertörn påverkat våra omgivningar?

I rapporten ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner” lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram flera av vår tids viktigaste frågor - miljö och folkhälsa. Hur har en samordnad varudistribution på Södertörn påverkat våra omgivningar?

I rapporten, som beställts av Länsstyrelsen i Stockholms län, finns intressanta siffror på hur samdistributionen fungerar. Samordnad distribution har gett:

  • tydligt minskad miljöpåverkan - fossilfri distribution
  • ökad trafiksäkerhet kring skolor och dagis - färre lastbilar
  • bättre folkhälsa - minskade utsläpp med 70%

Rapporten kan laddas ner på IVL:s hemsida
https://www.ivl.se/sidor/publikationer/publikation.html?id=5491 (pdf, 86 sidor)

Rapporten har skrivits av IVL Svenska Miljöinstitutet med medel från Energimyndigheten och stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län, Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun) samt Widrikssons Åkeri AB.

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd