Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


E-faktura: det är dags att förbereda sig - 2019 är snart här

2019 är det obligatoriskt med e-fakturor om du som näringsidkare vill göra affärer med offentlig sektor. Det är en del saker att sätta sig in i - men det goda nyheten är att det är ett engångsjobb.

Hur kan du som varu- och tjänsteleverantör till offentlig sektor förbereda dig? Här är fyra tips från Ekonomistyrningsverket (ESV):

  • Kontrollera om ni kan hantera e-fakturor (enligt SFTI:s rekommendationer)
  • Verifiera er e-faktura via SFTI:s tjänst
  • Fundera över om det kan vara aktuellt att ansluta er till PEPPOL:s nätverk
  • Kontrollera att ni har tillgång till fakturaportaler hos era offentliga kunder

Haninge och Nynäshamns kommuner jobbar redan med e-fakturor via systemet Proceedo och har ett samarbete med Inexchange (www.inexchange.se), som är kommunernas partner i fakturahantering. Inexchange är certifierat via ansvarig svensk myndighet (ESV) och EU:s PEPPOL.


Bakgrund
Förslaget kring e-fakturor ska införlivas i svensk lagstiftning senast den 18 april 2019. Förslaget innebär att alla upphandlande myndigheter (och enheter) ska kunna ta emot e-fakturor, enligt den nya europeiska standarden.

Det är alltså ett försöka att skapa en gemensam eurpeisk standard som ligger till grund för det EU-direktiv som tagits fram. Regeringen har arbetat fram ett lagförslag som träder i kraft 2019. Förslaget innebär att Sverige använder möjligheten att ställa högre krav: bland annat tittar man på att alla fakturor till följd av offentlig upphandling ska vara elektroniska, även vid direktupphandlingar.

 

Om ESV
Ekonomistyrningsverket (ESV) utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet. Läs mer på www.esv.se

Om PEPPOL
PEPPOL enables businesses across Europe to communicate electronically with public buyers in various stages of the procurement process. Mer om verksamheten på www.peppol.eu

Om SFTI
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Läs mer på www.sfti.se

Länkar
Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor (artikel om e-fakturor på ESV:s hemsida)
Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (om promemorian DS 2017:31 - från regeringens hemsida)
Hög tid förbereda sig för krav på e-faktura (artikel på nättidningen Anbud24)
Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster (pdf för nedladdning från SFTI:s hemsida - öppnas i nytt fönster)

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd