Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Låssmed: Nu finns ett avtal för låssmedstjänster på plats

Haninge Lås har en butik i Haninge.

Ett avtal är nu på plats som ska täcka behoven av låssmedstjänster. Vi är glada att välkomna Haninge Lås som leverantör – en låssmed med bred och långvarig erfarenhet.

Avtalet som nu gäller omfattar allt inom branschen: låssmedstjänster, försäljning, service och jour. Detta gör att våra verksamheter får tillgång till en fullsortimentsleverantör inom låssmedstjänster och låsprodukter.

Exempel på arbeten som omfattas av avtalet:

 • installation eller byte av lås
 • montering och reparation av säkerhetsgaller
 • konsulttid för säkerställande av låssystem vid nybyggen

Haninge lås arbetar även med låsbrickor och nyckelfria lås, reparation och service på el-styrda funktioner av lås och dörrar samt installation av elektriska dörröppnare och dörrkaruseller.

Du hittar avtalet med Haninge Lås i avtalsdatabasen:

https://www.e-avrop.com/haninge/e-Avtal/~/haninge/e-Avtal/Agreement.aspx?docid=-1729&clientid=9136&ver=Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(avtalet finnspå e-Avrop, en extern sida, öppnas i nytt fönster)

 

Beställningsrutiner

När du har behov av låssmedtjänster eller ska köpa in olika varor så gör du så här:

 1. Kontakta Haninge Lås, telefon 08-798 63 30
 2. Beskriv uppdraget så utförligt det går
 3. Se till att följande information finns i beställningen:
  a) vilken prioritet arbetet har
  b) namn på beställare
  c) namn på ansvarig person där arbetet ska utföras
  d) vilken skyddsklass som gäller för arbetet

När du beställer behöver du uppge:

 • referensnummer och kostnadsställe (detta kommer sedan att anges på fakturan)
 • kontaktuppgifter på dig som lägger beställningen
 • namn på verksamheten där du arbetar
 • plats där arbetet ska utföras

Så anger du prioritet på arbetet:

Prioritering av akuta uppdrag klassificeras i två olika grupper.

 • Med Prio 1 ska inställelsetider kunna ske inom 1 timme till alla delområden.
 • För Prio 2 uppdrag ska arbetet kunna påbörjas inom 6 timmar till Haninge kommun och Tornberget.

Skyddsklass:

Innan uppdraget påbörjas ska låstekniker från Haninge Lås ta kontakt med ansvarig för verksamheten där arbetet ska utföras – detta för att förvissa sig om vilken skyddsklass som gäller för aktuellt projekt.

Jour:

I avtalet ingår även jourverksamhet som ska vara tillgänglig dygnet runt. Inställelsetider för jouruppdrag ska kunna ske inom 45 minuter.

Kontaktuppgifter till Haninge lås
Telefon: 08-798 63 30

Butik:

Haninge Lås har även en butik i Haninge för ännu bättre service.
Mer information, öppettider, kontaktuppgifter: www.haningelas.se

Frågor och mer information kring avtalet:

Jonas Kronvall
Upphandlare
Affärsområde Varuförsörjning

Klicka för att skicka e-post Jonas Kronvall, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 87 28

Ansvarar för entreprenadupphandlingar inom området Bygg & Fastighet. Är kundansvarig mot Tornberget AB.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd