Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Tolk-avtal inte i hamn: överprövning väntar

Upphandlingen av tolkavtal har överklagats, det som på juristspråk kallas "överprövning". Det är den senaste utvecklingen i arbetet med att få ett nytt tolkavtal på plats för Haninge, Nynäshamns och Botkyrkas kommuner.

- Det nya tolkavtalet som vi haft ute på anbud har överklagats till domstol. Just nu vet vi inte när ett avtal kan vara på plats. Det berättar Zara Minozada, ansvarig upphandlare.

När en upphandling avgörs så är det efter ett gediget arbete, där Upphandling Södertörn koordinerat arbetet tillsammans med ansvariga socialförvaltningar i de tre kommunerna. Det är alltså förvaltningarna som bestämmer vilka krav som ska ställas på leverantörerna – men det viktigaste för kommunerna är att få till ett avtal som är gynnande för både beställare och leverantör.

– Vi försöker alltid få till ett avtal som skapar ett partnerskap, berättar Zara Minozada.

Medborgarna i fokus

Avtalet handlar alltså inte bara om att kommunerna är beställare och leverantören utförare – det viktiga är att medborgarna alltid är i fokus.

Behöver du en tolktjänst så är du ofta i ett utanförskap på något sätt. Att inte kunna språket tillräckligt väl för att kunna uttrycka djupt personliga saker är för många en frustration. Därför ställs väldigt höga krav på företaget som ska utföra tolktjänsterna och då är det viktigt att leverantören känner ett förtroende från kommunen och kan utveckla sin verksamhet.

– Det är också viktigt att de tolkar som gör jobbet känner att kommunen är en bra beställare, menar Zara Minozada. Det minskar omsättningen och vi får nöjda medarbetare hos leverantören. Därför använder vi domstolsverkets rekommendationer för ersättning till tolkarna, vilket gör att ersättningen till tolkarna är skälig. Vi går alltså inte på lägsta pris.

Överklagat avtal

Varför blev då avtalet överklagat? Ja, det kan Zara Minozada ännu inte gå in på. Domstolen ska göra sin bedömning och sedan komma med ett utslag. Detta tar oftast 3-6 månader.

Kontakt

Per Fondin
Upphandlare
Affärsområde Mark och Anläggning

Klicka för att skicka e-post Zara Minozada, e-postadress
Klicka för att ringa Zara Minozada, telefon 08-606 55 57

Per arbetar med entreprenadupphandlingar inom området Mark och Anläggning.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd