Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Nya IT-avtal för Haninge kommun

Haninge kommun har tecknat nya telefoni- och IT-avtal som ett led i arbetet med att skapa en modern och flexibel digital arbetsmiljö för alla medarbetare. Tieto är fortfarande en ledande leverantör, men nu har kommunen delat upp leveransen i flera upphandlingsobjekt, kopplat ett fastare grepp och håller i taktpinnen.

En gammal bekant kommer tillbaka: IT-jätten Tieto behåller uppdraget att leverera IT-tjänster till kommunen. Många kommer att höja på ögonbrynen? Funkade det inte ganska dåligt – egentligen? Vi pratade med Magnus Strömberg, operativ IT-chef och ansvarig för de nya IT-avtalen på Haninge kommun.

Magnus! Vad är fördelen med det nya avtalet?

Vi har gått från ett scenario där vi haft en totalleverantör (Tieto) till att vi inte tror på att en leverantör ”är bäst på allt”. Därför har vi brutit upp avtalet i fyra delar för att vi ville hitta områden som vi kan upphandla till både bättre kvalitet och till ett bättre pris.

Vilka är områdena?

Tieto är vår leverantör på användarnära tjänster – dit räknas t ex datorer, skärmar, skrivare, AV-utrustning samt IT-tillbehör. Tieto har också hand om den tekniska plattformen – det vill säga allt som får IT-maskineriet att snurra: lagring, datanät, databaser och integrationstjänster. Telefonin och Nätverk sköts av Telia/Cygate och IT- och telefonisupporten sköts av Data Ductus och Haninge i samarbete, under namnet Servicedesk.

Det fanns en del kritik mot Tieto tidigare…?

Det tidigare avtalet med Tieto fick en tuff start – varken Haninge kommun eller Tieto var mogna för uppgiften. Det fanns många oklarheter och skilda förväntningar, men efter en tid så utvecklades samarbetet och leveransen blev tydligare och stabilare. Det fanns saker som kunde förbättras – ett område var Servicedesk. Därför tog vi också och bröt ur den ur upphandlingen för att fokusera speciellt på support.

Resultatet blev att vi valde att köra supporten i egen regi tillsammans med den nya leverantören Data Ductus. Vi tror att detta kommer att bli uppfattas som väldigt positivt av medarbetarna i kommunen. Dessutom finns IT-supporten på plats i kommunhuset och om du vill kan du komma till disken på entréplanet mellan 9-11 varje vardag och ställa dina frågor.

Några andra nyheter?

Vi har satt ihop en tjänstekatalog. Där finns allt man behöver och det är paketerat som tjänster. Katalogen finns på intranätet och alla tjänster beställs i det elektroniska beställningssystemet Proceedo.

En annan nyhet som jag gärna lyfter fram är att vi inför flexiblare avtal för t ex datorer och telefoner. Förr hade man t ex en dator på tre år, men nu kan du när som helst lämna tillbaka den och slippa kostnaden.

Kontakt

Magnus Strömberg, Operativ IT-chef Digital Utveckling
magnus.stromberg@haninge.se

Länkar (endast tillgängligt för anställda på Haninge kommun)

Tjänstekatalogen
https://intranet.haninge.se/stod-och-service/it-och-telefoni/tjanstekatalog

Läs mer om IT- och telesupport
https://intranet.haninge.se/stod-och-service/it-och-telefoni

Nya servicedesk
https://intranet.haninge.se/stod-och-service/it-och-telefoni/nya-servicedesk

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd