Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Praktik: Fredrik, Jennifer och LIA:n

”Ta lianen till kneget” var en klassiker med Trazan, Banarne och Electric Banana Band. Med hjälp av en LIA:n så hamnande Fredrik och Jennifer hos oss på Upphandling Södertörn på praktik som en del av sin utbildning.

Fredrik Yderhag och Jennifer Frölin gör sin förstaårspraktik på Upphandling Södertörn, den så kallade LIA:n – Lärande i arbetet. Det är en 10 veckors praktikperiod som är en del av första året på den två-åriga utbildningen Strategisk inköp och upphandling på One Academy i Stockholm.

Båda går samma utbildning, men har helt olika skäl till varför. Jennifer är i början av sin yrkeskarriär och tyckte att rollen som upphandlare verkade spännande efter att ha hört mycket om det från vänner. Fredrik har jobbat i 20 år, som controller och inköpare, men ville ta nästa steg. De båda har alltså olika utgångspunkter, men en sak har de gemensamt – analysdelen av yrket lockar.

- Ännu har jag inte sett så mycket av yrket från insidan, säger Jennifer, men jag får hela tiden idéer och tankar om hur bra det skulle vara att följa upp avtal när de väl är undertecknade. Det är mycket att lära sig kring upphandling, men det skulle vara särskilt inspirerande att få arbeta med strukturer, avtalsskrivningar och analyser, menar hon.

Fredrik har genom åren hunnit se en hel del från både privat och offentlig sektor kring inköp och upphandling.

- Jag har redan fått jobba med analyser för Samordnad varudistribution här under min praktik på Upphandling Södertörn, säger Fredrik. Det är något jag gärna skulle jobba med, säger han, och nämner framförallt leveransprecision och dataanalys som spännande arbetsfält.

Båda kommer snart att få egna upphandlingsprojekt som de ska driva under handledning. Jennifer kommer att jobba med glasmästeritjänster och Fredrik får ta sig an ett uppdrag kring kontanthantering.

Länkar

Electric Banana Band ”Ta lianen till kneget”
open.spotify.com/track/1wDHtZWpvd0bI9AEYfWbPa?si=zzsQ9LguT_ywl0lHWQmTWA (låt på Spotify)

Om utbildningen Strategisk inköp och upphandling, One Academy
oneacademy.se/strategiskt-inkop-och-upphandling

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd