Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Banktjänster: Det här innehåller avtalet

Upphandling Södertörn har upphandlat banktjänster och tecknat avtal med Nordea. Genom det nya avtalet har Haninge och Nynäshamns kommuner fått tillgång till effektiva tjänster för bl.a. in- och utbetalningar. Den nuvarande leverantören i Haninge, Handelsbanken, valde att inte lämna anbud.

Det nya avtalet som tecknats har en rad fördelar

  • Fördelaktigare priser – lägre kostnader för skattebetalarna
  • Kommunerna kan införa betalsystemet Swish i sina verksamheter – kontanthanteringarna (och medförande risker för personalen) minskar
  • Miljövänlig hantering – inga brev med lönespecifikationer kommer att skickas

Det nya avtalet är undertecknat och samtliga berörda inom kommunerna har fått information om ändringarna via post, e-post och information på intranätet. Lönebetalningarna kommer att ske precis som tidigare, men det är viktigt att anmäla sitt bankkonto till Nordea samt att kolla ditt namn och adress i Heroma (det måste vara detsamma som Folkbokföringsregistret).

Om upphandlingen av banktjänster

Arbetet med att upphandla ett nytt avtal för banktjänster påbörjades under 2017 där kommunerna var med och tog fram ett underlag till upphandlingen. När anbudstiden gått ut så gick Upphandling Södertörn igenom anbuden tillsammans med kommunerna.

När resultatet av upphandlingen skulle offentliggöras upptäcktes brister i underlaget och leverantörerna fick tid på sig att komplettera sina anbud. Av olika skäl var Upphandling Södertörn i det här läget tvungen att avbryta upphandlingen.

Ett nytt försök gjordes i slutet av 2017 och då gick det bättre. Nordeas anbud visade sig vara det bästa – kommunerna fick nu bättre priser än i den avbrutna upphandlingen tidigare på året.

Handelsbanken, som tidigare var leverantör till Haninge kommun, valde att inte delta i någon av upphandlingarna. Enligt gällande regler för upphandling har samtliga företag rätt att lämna anbud oaktat vilket land företaget kommer från, eller som i detta aktuella fall, har sitt säte/huvudkontor. Vidare får en upphandlande myndighet inte heller ställa krav på bankerna att de ska ha lokala kontor eller att banken ska vara helt svensk.

Upphandlingen av banktjänster har ett totalt årligt värde på ca 1,2 – 1,5 Mkr för samtliga ingående parter (Haninge och Nynäshamns kommuner inklusive dess bolag).

Läs mer

Om lön för dig inom Haninge kommun
(endast tillgänglig för anställda och förtroendevalda inom Haninge kommun)
https://intranet.haninge.se/interna-nyheter/nyhet/?itemId=38876

Kontakt 

Ulf Petersson
Upphandlare
Affärsområde Livsmedel

Klicka för att skicka e-post Ulf Petersson, e-postadress
Klicka för att ringa Ulf Petersson, telefon 08-606 85 30

Ulf arbetar med affärsområde Livsmedel.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd