Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Upphandling för 684 miljarder

Konkurrensverket har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten räknat fram att det offentliga upphandlade för 684 miljarder kronor under 2016 - eller korrektare uttryckt "värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige 2016"

Konkurrensverket, i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att fullgöra Sveriges rapporteringsskyldighet i enlighet med upphandlingsdirektiven.

"En uppgift som inte har publicerats tidigare är Konkurrensverkets uppskattning av värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige 2016. Värdet uppskattas till cirka 684 miljarder kronor, vilket motsvarade en sjättedel av BNP 2016 exklusive moms." skriver Konkurrensverket i rapporten.

Läs mer

The Swedish procurement monitoring report 2018 (pdf, på engelska med en sammanfattning på svenska)

 

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd