Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Nya avtal tecknade avseende lärarvikarier

Nya avtal är tecknade avseende behöriga pedagoger och obehöriga vikarier för förskola, grundskola och gymnasium. Avtalen omfattar både Haninge och Nynäshamns kommun.

Avtalen är uppdelade på 3 avtalsområden:

  1. Förskola
  2. Grundskola
  3. Gymnasieskola

Vilka leverantörer vi har avtal med skiljer sig mellan de olika avtalsområdena.

När vi har ett behov av resurs och ska göra ett avrop på avtalen behöver vi först gå till det avtalsområde/avtal som berörs. Nästa steg är att göra avrop vilket ska ske enligt i vad som kallas rangordning. Den leverantör som har rangordning 1 ska alltid få frågan först osv. Här nedan redogör vi i ett par ytterligare punkter vad som gäller vid avrop:

  • Beställaren ska kunna nå Leverantören för personlig beställning via telefon eller e-post, vardagar 06.00-18.00.
  • Leverantör ska vid förfrågan inom 10 minuter (eller om Beställaren godkänner längre svarstid) ange om att denne kan tillsätta behovet till uppdragsstart tillsammans med en leveransbekräftelse som Beställaren har att godkänna.
  • Det är tillåtet för Beställare att vid ett behov/avrop informera samtliga avtalade leverantörer samtidigt om att ett behov uppstått samt innehållet i beställningen i syfte att god beredskap ska finnas för eventuell leverans och därmed korta ledtiderna. Den Leverantör som har högsta rangordning (fallande skala från 1:a och nedåt) samt uppfyller kompetenskraven och svarat inom svarstiden, erhåller uppdraget.
  • Leverantören ska tillhandahålla både manuell och elektronisk tidrapportering. Valet av tidrapportering ligger hos den enskilda enheten.

Mer information och detaljer kring avtalen och leverantörer har kommunicerats till berörda förvaltningar.

Har ni några frågor kring de nya avtalen så tveka inte att kontakta oss !

 

Frågor och mer information kring avtalet:

Saga Wilsson
Upphandlare
Affärsområdena Bemanning & Rekrytering och Varuförsörjning

Klicka för att skicka e-post Saga Wilson, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 55 75

Ansvarar för affärsområdet Bemanning och Rekrytering samt bl.a. en del av varuavtalen kopplade till den samordnade varudistributionen.

Ulf Petersson
Upphandlare
Affärsområde Livsmedel

Klicka för att skicka e-post Ulf Petersson, e-postadress
Klicka för att ringa Ulf Petersson, telefon 08-606 85 30

Ulf arbetar med affärsområde Livsmedel.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd