Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Arkiv


Nytt avtal för tolktjänster

Nytt avtal för tolktjänster är nu tecknat. Avtalen träder i kraft 1 november och omfattar både Haninge och Nynäshamns kommun.

Upphandling Södertörn har tillsammans med Haninge, Nynäshamn och Botkyrka kommuner upphandlat nya avtal för tolkförmedlingstjänster för plats- och telefontolkning.

Avtalet träder i kraft 1 november 2018.

Leverantören heter Hero Tolk AB.

De kompetensområden som omfattas av avtalet är:

1. Auktoriserad tolk
2. Utbildad tolk
3. Grundutbildad tolk

Beställning ska i första hand göras via leverantörens webbokning. För att kunna beställa via webben måste du som tolkbeställare registrera dig och få inloggningsuppgifter och kundnummer. Rekommendationen är att varje beställande enhet har ett kundnummer som är kopplat till enhetens kostnadsställe. Det går även bra att beställa via telefon och e-post.

Tolkarvode kommer att utgå enligt den senaste utgåvan av Domstolsverkets föreskrift om tolktaxa (2017:17), tabell 2. Prisupplägget i avtalet är uppbyggt på följande sätt:

  1. Leverantören erhåller en förmedlingsavgift.
  2. Tolken erhåller tolkarvode samt eventuella reseersättning och ersättning för tidsspillan.

Observera att det finns andra avtal för översättningstjänster och teckenspråkstolkar enligt nedan:

Översättningstjänster – Språkservice Sverige AB
Teckenspråkstolkning – Jtolkforall AB

Frågor och mer information kring avtalet:

Fredrik Yderhag
Upphandlare
Affärsområdena Kommunikation samt Varuförsörjning

Klicka för att skicka e-post Daniel Sjölund, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 85 23

Ansvarar för affärsområdet Kommunikation samt bl.a. en del av varuavtalen kopplade till den samordnade varudistributionen.

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd