Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun


Förhandsannons samordnad varudistribution

2015 startade åtta Södertörnskommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket vi uppnådde 2017. Arbetet fortsätter med ytterligare förbättringar inom miljö, trafiksäkerhet, folkhälsa och fler lokala leverantörer.

Samordnad Varudistribution drivs inom ramen för samarbetet Södertörnsmodellen. 2017 växlades arbetet upp när södertörnskommunerna etablerade en central förvaltning. Idag består förvaltning av två personer på heltid, vilket gjort att arbetet kan drivas på flera fronter. Det ger oss en unik position, där vi kan arbeta med hela inköps- och transportlogistiken: inköp, avtal, uppföljning, transport, logistik, upphandling och e-handel.

Samordnad varudistribution innebär ett samarbete mellan kommunerna och leverantörer där logistikleverantören verkar i kommunens varuförsörjningskedja och hanterar inkommande gods från kommunens varuleverantörer för rangering av gods i en distributionscentral med leveranser till kommunens enheter.

Annonsering av ny upphandling - Förhandsannons i Tendsign

Sommaren 2020 löper befintligt avtal ut med nuvarande logistikleverantör. Ambitionen är att i slutet av Q1 2019 annonsera en ny upphandling avseende kommunernas framtida behov av samordnad varudistribution vilken effektiviserar transportarbetet.
Fokusområden i den nya upphandlingen kommer att inrikta sig på Ekonomi, Miljö och Service.

Upphandlingen avser täcka det behov av vidmakthållandet samt utveckling av kommunernas nuvarande Samordnade varudistribution med en heltäckande tjänst för samordning av varuleveranser på en distributionscentral med bemanning samt lastbilar med tillhörande chaufförer, trafikledning samt kundservice.

Förhandsannonsen finns annonserad i Tendsign, www.tendsign.com

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd