Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun


Nya avtal yrkeskläder och skor för Haninge och Nynäshamns kommun

Avtal är nu klart avseende yrkeskläder och skor och det är två olika leverantörer beroende på vilken typ av kläder vi ska köpa. Avtalen omfattar både Haninge och Nynäshamns kommun.

Kläder och skor inom städ, kök, vård och omsorg ska handlas via Swedol AB.

Avtalet började gälla 12:e augusti. Köp ska framledes göras via Proceedo. Just nu pågår implementering och tills system set-up är klar tillämpas köp med rekvisition. För mer information kring avtalet samt hur du går vidare för att beställa utprovning av kläder etc hittar du i avtalsdatabasen och/eller Proceedo. I Proceedo hittar du rekvisition att använda under Kategorier – Arbetskläder och skor.

Kläder inom skydd och varsel ska handlas via Svea Yrkeskläder.

Avtalet började gälla 5:e augusti. Köp görs i huvudsak i butik med rekvisition som du tar ut/skickar till leverantör via Proceedo. Rekvisitionen hittar du i Proceedo under Kategorier – Arbetskläder och skor. Just nu pågår implementering, mer information kring avtalet hittar du i avtalsdatabasen och/eller Proceedo. Svea har en butik i Västerhaninge och en i Nynäshamn.

Mer information och detaljer kring avtalen och leverantörer har kommunicerats till berörda förvaltningar.

Har ni några frågor kring de nya avtalen så tveka inte att kontakta oss !


Frågor och mer information kring avtalet:

Saga Wilson
Upphandlare
Affärsområdena Bemanning & Rekrytering och Varuförsörjning

Klicka för att skicka e-post Saga Wilson, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 55 75

Ansvarar för affärsområdet Bemanning och Rekrytering samt bl.a. en del av varuavtalen kopplade till den samordnade varudistributionen.

Catharina Wall Bäckström
Ekonomiadministratör
Inköpsstöd

Klicka för att skicka e-post Catharina Wall, e-postadress
Klicka för att ringa Mall, telefon 08-606 86 31

Catharina arbetar med inköpssupport Proceedo (för Haninge och Nynäshamns kommuner) och leverantörsfakturor i Proceedo och Agresso (för Haninge kommun).

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad