Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

< >

Nyheter

  • 2019-08-26 Nya avtal yrkeskläder och skor för Haninge och Nynäshamns kommun Avtal är nu klart avseende yrkeskläder och skor och det är två olika leverantörer beroende på vilken typ av kläder vi ska köpa. Avtalen omfattar både Haninge och Nynäshamns kommun.
  • 2019-02-28 Lagkrav om e-fakturor till kommuner träder i kraft den 1 april 2019 Lagen gäller för samtliga inköp av varor, tjänster och entreprenader oavsett värde dvs från 1 kronan. Det gäller även köp över disk, näthandel och direktupphandlingar som genererar faktura.
  • 2018-11-20 Förhandsannons samordnad varudistribution 2015 startade åtta Södertörnskommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket vi uppnådde 2017. Arbetet fortsätter med ytterligare förbättringar inom miljö, trafiksäkerhet, folkhälsa och fler lokala leverantörer.

  • 2018-10-15 Bluffakturor - Varningslistan Svensk Handel har gått ut med "Varningslistan" för att varna för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd