Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

< >

Nyheter

  • 2018-11-20 Förhandsannons samordnad varudistribution 2015 startade åtta Södertörnskommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket vi uppnådde 2017. Arbetet fortsätter med ytterligare förbättringar inom miljö, trafiksäkerhet, folkhälsa och fler lokala leverantörer.

  • 2018-10-15 Bluffakturor - Varningslistan Svensk Handel har gått ut med "Varningslistan" för att varna för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.
  • 2018-10-10 Informationsträff för nya avtalet för tolktjänster Informationsträff för nya avtalet för tolktjänster hålls för Haninge och Nynäshamns kommuner den 1 november i Haninge. Här hittar du information om hur du anmäler dig!
  • 2018-10-10 Nytt avtal för tolktjänster Nytt avtal för tolktjänster är nu tecknat. Avtalen träder i kraft 1 november och omfattar både Haninge och Nynäshamns kommun.

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd