Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun


Hållbarhet - mycket mer än miljö


Hållbarhet är en prioriterad fråga för Haninge och Nynäshamns kommuner – genom de mål som kommunerna har satt inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Upphandling Södertörn arbetar mer fokuserat med frågan sedan 2017 och vi siktar på att växla upp arbetet under 2018.

I och med Haninges nya klimat- och miljöpolitiska program har Upphandling Södertörn i uppdrag att se över rutinerna kring hållbarhet i upphandlingar. Detta överensstämmer även med Nynäshamns remisssvar på nya klimat- och miljömål.

Kommunernas vision 2018

Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara kommuner.

Upphandling Södertörns vision 2018

Att arbeta med upphandlings- och avtalsprocesser som tar hänsyn till kommunernas mål för bland annat hållbara transporter och minskning av skadliga kemikalier. Genom att gemensamma processer kan vi ställa relevanta hållbarhetskrav i kommande upphandlingar för att nå de mål och åtaganden vi har på oss.

Läs mer om Upphandling Södertörns hållbarhetsarbete

Vad har hänt kring hållbarhet under 2017
Löpande arbetsuppgifter 2018
Socialt ansvarstagande

Länkar

Haninges miljöprogram (pdf för nedladdning, på Haninges hemsida)
Haninge: Klimat och miljö (på Haninges hemsida)

Mer om Haninges arbete kring kemikalieplanen (på Haninge kommuns hemsida)
Mer om lagen Arbetsrättsliga villkor i upphandling (på Upphandlingsmyndighetens hemsida)

Lena Mårdh
Hållbarhetsstrateg för Upphandling Södertörn och Huddinge kommun

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad

Upphandling Södertörn

Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd

Kontakt:

upphandling@haninge.se
08-606 92 05

Besöksadress:

Rudsjöterassen 2
136 81 Haninge

Om Södertörns Upphandlingsnämnd