Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Saga Wilson, Upphandlare

Vill du bli leverantör?

Här kan du hitta våra aktuella upphandlingar.

Nyheter