Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Om Upphandling Södertörn

Två kommuner i samverkan

Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Tillsammans är kommunerna en mycket stor kund.

Uppdraget för Upphandling Södertörn är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar.

Målet med verksamheten är att upphandling av varor och tjänster sker på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat, affärsmässigt och rättvist sätt. Samverkan i upphandlingar sker även med övriga Södertörnskommuner.

Upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).


Verksamheten

Upphandling Södertörn består idag av en upphandlingsverksamhet och en inköpsverksamhet. Tillsammans är vi idag 24 medarbetere. Tjänstemännen ingår i Haninge kommuns organisation, men har både Haninge och Nynäshamns kommuner som uppdragsgivare. Verksamhetschef för Upphandling Södertörn är Mikael Blomberg.

På Upphandling Södertörn har vi delat upp vårt arbete mellan arbetsgrupper som fokuserar på olika upphandlingsområden.

Du som är verksam inom olika branscher vill prata med ansvariga just inom din bransch. Vi har lyssnat på företagre och entreprenörer och organiserat oss i arbetsgrupper som bättre ska möta era behov.

Grupp 1

Denna grupp hjälper dig som har verksamhet eller frågor inom dessa områden:

  • Mark & Anläggning
  • Bygg & Fastighet
  • Lokalvård
  • Transport

Gruppchef är Anders Kuysler.

Grupp 2

Denna grupp hjälper dig som har verksamhet eller frågor inom dessa områden:

  • Vård & Omsorg - Förbrukning
  • Bemanning & Rekrytering
  • Kommunikation - IT
  • Livsmedel
  • Ekonomi, finans, juridik & försäkring
  • Ledningsnära tjänster

Gruppchef är tf Mikael Blomberg.

Mikael är verksamhetschef för Upphandling Södertörn och driver de strategiska frågorna och arbetar med verksamhetsutveckling. Förutom att Mikael sitter i den politiska nämnden, Södertörns upphandlingsnämnd, så hanterar han kontakterna med upphandlingsfunktionerna bland Södertörnskommunerna.

Inköpsstöd

Anna-Carin Rosengren
Gruppchef Inköp

Klicka för att skicka e-post Anna-Carin Rosengren, e-postadress
Klicka för att ringa Anna-Carin Rosengren, telefon 08-606 71 13

Anna-Carin är gruppchef för Inköpsstöd, vilket är den grupp som arbetar med leverantörsfakturor, logistik kring samordnad varudistribution (SVD) samt e-handel och e-handelssystemet Proceedo.

Gunilla Sjölén
Inköpslogistiker
Inköpsstöd

Klicka för att skicka e-post Gunilla Sjölén, e-postadress
Klicka för att ringa Gunilla Sjölén, telefon 08-606 83 15

Gunilla arbetar med logistik i den samordnade varudistributionen, e-handel (specifikt livsmedelsbeställningar), leverantörsanslutningar samt leveransadresser i Haninge och Nynäshamn. Gunilla hanterar även implementionen av avtalen i beställningssystemen.

Catharina Wall Bäckström
Ekonomiadministratör
Inköpsstöd

Klicka för att skicka e-post Catharina Wall, e-postadress
Klicka för att ringa Mall, telefon 08-606 86 31

Catharina arbetar med inköpssupport Proceedo (för Haninge och Nynäshamns kommuner) och leverantörsfakturor i Proceedo och Agresso (för Haninge kommun).

Eva Cajback
Ekonomiadministratör
Inköpsstöd

Klicka för att skicka e-post Eva Cajback, e-postadress
Klicka för att ringa Eva Cajback, telefon 08-606 85 29

Eva arbetar med inköpssupport Proceedo (för Haninge och Nynäshamns kommuner) och leverantörsfakturor i Proceedo och Agresso (för Haninge kommun).

Jessica Kokoric
Ekonomiadministratör
Inköpsstöd

Klicka för att skicka e-post Catharina Wall, e-postadress
Klicka för att ringa Mall, telefon 08-606 86 31

Jessica arbetar med inköpssupport Proceedo (för Haninge och Nynäshamns kommuner) och leverantörsfakturor i Proceedo och Agresso (för Haninge kommun).

Lena Mårdh
Hållbarhetsstrateg för Upphandling Södertörn och Huddinge kommun

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Anneli Törnkvist
Inköpslogostiker

Klicka för att skicka e-post Catharina Wall, e-postadress
Klicka för att ringa Mall, telefon 08-606 86 31

Anki arbetar med inköpssupport Proceedo (för Haninge och Nynäshamns kommuner) och leverantörsfakturor i Proceedo och Agresso (för Haninge kommun).

Samordnad varudistribution

Olof Bohlin
Uppdragsansvarig
Samordnad varudistribution

Klicka för att skicka e-post Olof Bohlin, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 55 11

Olof är uppdragsansvarig för den samordnade varudsitributionen som transporterar alla varor på Södertörm, i det s.k. södertörnssamarbetet. Olof arbetar med verksamhetsutveckling och driver samarbetet mellan de åtta Södertörnskommunerna.

Tom Sameland Ekström
Inköpslogistiker
Samordnad varudistribution

Klicka för att skicka e-post Tom Ekström, e-postadress
Klicka för att ringa Tom Ekström, telefon 08-606 55 12


Tom sköter all logistik i den samordnade varudistributionen och är kontaktperson för distributörer och leverantörer som ingår i den samordnade varudistributionen på Södertörn.

Therese Tibell
Operativ controller
Samordnad varudistribution

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Upphandling 1

Mark & Anläggning - Bygg & Fastighet - Lokalvård - Transport

Anders Kuylser
Gruppchef Upphandling

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Anders är gruppchef på Upphandling Södertörn och i sin grupp hanterar de upphandling inom Bygg & Fastighet, Mark & Anläggning, Transport Fordon & Resor och Lokalvård.

Tommy Kullman
Upphandlare
Entreprenadupphandlare

Klicka för att skicka e-post Tommy Kullman, e-postadress
Klicka för att ringa Tommy Kullman, telefon 08-606 89 23

Tommy arbetar med entreprenadupphandlingar inom Bygg, Anläggning och Installationer.

Jennifer Frölin
Upphandlare
Affärsområde Bygg & Fastighet

Klicka för att skicka e-post Jonas Kronvall, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 87 28

Ansvarar för entreprenadupphandlingar inom området Bygg & Fastighet.

Theodor Israelsson
Upphandlingsjurist

Klicka för att skicka e-post Jonas Kronvall, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 87 28

Ansvarar för upphandlingsjuridiska samt övriga juridiska frågor inom Upphandling Södertörn.

Martin Berglund
Upphandlare
Affärsområde Bygg & Fastighet

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Robert Kärrström
Upphandlare
Affärsområdena Lokalvård samt Transport & Resor

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Robert ansvarar för affärsområdena Lokalvård och Transport & Resor.

Guiseppina Wright
Upphandlare
Affärsområde Fordon och Transporter

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Per Fondin
Upphandlare
Affärsområde Mark och Anläggning

Klicka för att skicka e-post Zara Minozada, e-postadress
Klicka för att ringa Zara Minozada, telefon 08-606 55 57

Per arbetar med entreprenadupphandlingar inom området Mark och Anläggning.

Upphandling 2

Vård & Omsorg - Förbrukning - Bemanning & Rekrytering - Kommunikation - IT - Livsmedel - Ekonomi, finans, juridik & försäkring - Ledningsnära tjänster

Ulf Petersson
Upphandlare
Affärsområde Livsmedel

Klicka för att skicka e-post Ulf Petersson, e-postadress
Klicka för att ringa Ulf Petersson, telefon 08-606 85 30

Ulf arbetar med affärsområde Livsmedel.

Saga Wilson
Upphandlare
Affärsområdena Bemanning & Rekrytering och Varuförsörjning

Klicka för att skicka e-post Saga Wilson, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 55 75

Ansvarar för affärsområdet Bemanning och Rekrytering samt bl.a. en del av varuavtalen kopplade till den samordnade varudistributionen.

Jonas Kronvall
Upphandlare
Affärsområde Varuförsörjning

Klicka för att skicka e-post Jonas Kronvall, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 87 28

Ansvarar för entreprenadupphandlingar inom området Bygg & Fastighet. Är kundansvarig mot Tornberget AB.

Nathalie Montoya 
Upphandlare
Affärsområde Vård och Omsorg

Klicka för att skicka e-post Saga Wilson, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 55 75

Ansvarar för affärsområdet Vård och Omsorg.

Eric Ebler Allgurén
Upphandlare
Affärsområde Kommunikation

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Eleonor Löf
Upphandlare
Affärsområde IT

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Susanne Wessman
Upphandlare
Affärsområde Personalrelaterade produkter & tjänster

Klicka för att skicka e-post Förnamn Efternamn, e-postadress
Klicka för att ringa Förnamn Efternamn, telefon 08-606 xx xx

Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad