Logotyp Upphandling Södertörn

Vi upphandlar för Haninge och Nynäshamns kommuner
och Haninges fastighetsbolag Tornberget

Haninge kommun
Nynäshamn kommun

Tillgänglighetsredogörelse för upphandlingsodertorn.se

Upphandling Södertörn står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur upphandlingsodertorn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och de tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar med att åtgärda de tillgänglighetsproblem som är kända för oss. Standarden ska minst uppnå WCAG 2.1 nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du:

  • behöver information från webbplatsen i något annat format än det som finns på upphandlingsodertorn.se.
  • upptäcker brister i tillgängligheten som inte är beskrivna på den här sidan (se listan längre ner på sidan), eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via e-post eller telefon.

E-post: upphandling@haninge.se eller upphandling@nynashamn.se

Telefon: 08-606 92 05

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa alla delar av upphandlingsodertorn.se som omfattas av lagkraven. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av upphandlingsodertorn.se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 oktober 2020.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 9 oktober 2020.


Tipsa någon om den här sidan:

Senast uppdaterad